C.G. HOLTHAUSEN B.V. & HOLTHAUSEN CLEAN ENERGY SOLUTIONS B.V. KRIJGT STIMULANS VANUIT DE EUROPESE UNIE.


Project Bouw en Realisatie Waterstoftankstation Amsterdam:

Holthausen Energy Points heeft in 2018 samen met; E-Trucks, Holthausen Clean Technology, Hogeschool Amsterdam, en Truckland een subsidie ontvangen van RVO voor het opstarten van een zgh. proeftuin.
Tijdens dit project zal een waterstoftankstation worden ontwikkeld in de haven van Amsterdam, en zullen een viertal vuilniswagen worden gebouwt en ontwikkeld voor de Gemeente Amsterdam.
Tevens zal door de "Hogeschool van Amsterdam" flankerend onderzoek worden gedaan naar de implementatie en gebruik van waterstofvoertuigen binnen de gemeente Amsterdam.

De Port of Amsterdam heeft een locatie beschikbaargesteld op de "Australiehavenweg" waar het tankstation zal worden gerealiseerd.
Het tankstation zal worden voorzien van een eigen productievoorziening "elektrolyzer" voor waterstof, en het station zal openbaar toegankelijk worden voor bedrijven in de regio welke mee willen doen met dit innitiatief
Er zullen 2 afleverdrukken worden aangeboden op het tankstation 350 bar voor trucks en bussen, en 700 bar voor bestelautos, personenautos en taxi's.
De opening van het tankstation op de Australiehavenweg zal eind 2020 gaan plaats vinden.

Update 27-03-2020: Door de Corona problematieken welke wij ondervinden, zal vertraging worden opgelopen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit vermelden op onze site

 

Project Bouw en Realisatie Waterstoftankstation Groningen:

Holthausen Energy Points heeft in 2018 samen met; Esa, Holthausen Clean Technology, Hanzehogeschool, en Century een subsidie ontvangen van RVO voor het opstarten van een zgh. proeftuin.
Tijdens dit project zal een waterstof tankstation worden ontwikkeld op de "Bornholmstraat" in Groningen, en zullen een viertal vuilniswagen en 8 bestelautos worden gebouwt en ontwikkeld.
Tevens zal door de "Hanzehogeschool" flankerend onderzoek worden gedaan naar de implementatie en gebruik van waterstofvoertuigen binnen de gemeente Groningen.

Het tankstation zal worden voorzien van een eigen productievoorziening "elektrolyzer" voor waterstof, en het station zal openbaar toegankelijk worden voor bedrijven in de regio welke mee willen doen met dit innitiatief
Er zullen 2 afleverdrukken worden aangeboden op het tankstation 350bar voor trucks en bussen, en 700bar voor bestelautos, personenautos en taxi's.
De opening van het tankstation op de Bornholmstraat zal eind 2020 gaan plaats vinden.

Update 27-03-2020: Door de Corona problematieken welke wij ondervinden, zal vertraging worden opgelopen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit vermelden op onze site

 

Project Detachering Financial Controller, Arjen Reinsma:

De Inhuur van een Financial Controller is noodzakelijk om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen en te zorgen voor overzicht en een goede infrastructuur t.b.v. de controlling functie. Het is de bedoeling dat wanneer de inleenperiode voorbij is een vacature ingevuld kan worden van een controller en dat de directie duidelijke informatie aangereikt krijgt waarop zij sturen kan als ook de  financiële planning en sturing voor verdere groei geven kan.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

Analyse huidige situatie m.b.t. totstandkoming interne rapportering

 • Analyseren en bespreken van de huidige gang van zaken rondom totstandkoming interne rapportering financiën;
 • Analyseren en bespreken proces van aanleveren van boven genoemde informatie;
 • Besprekingen betrokken operationeel verantwoordelijken en de directie.

Advies en inrichting m.b.t. gewenste situatie m.b.t. totstandkoming, inhoud van interne rapportering

 • Besprekingen met management team inzake de inhoud interne rapportering;
 • Vastleggen en terugkoppelingen besprekingen management team aan directie;

Stappenplan m.b.t. gewenste situatie

 • Opstellen plan van aanpak en stappenplan m.b.t. gewenste situatie;
 • Overleg en advies met directie hieromtrent.

Realisatie gewenste situatie

 • Implementeren van het gemaakte stappenplan, inrichting van de processen, implementeren software voor de efficiency van de bedrijfsprocessen en betrouwbare en tijdige management informatie.

 

Project Kennisontwikkeling sales en salesprocessen, Bert Hendriks:

De inzet van de kennisdrager. Dit moet leiden tot een professionaliseringsslag van:

 1. De verkoopafdeling en kennisgroei en activatie van de medewerkers, zodat CG Holthausen in de toekomst haar eerder verworven positie van marktleider in Noord-Nederland kan behouden en vergroten. De afdeling en medewerkers moeten gedurende en na afloop van het project beschikken over een duidelijke overlegstructuur en werkprocessen, een strategisch marketingplan en sales- en activiteitenplannen, alsmede inzicht hebben in het categoriseren van klanten en potentiele klanten.
 2. De resterende organisatie, opdat deze is toegesneden op de huidige- en toekomstige vraag uit de markt en beoogde groeiambitie. Dat vraagt groei en ontwikkeling van het management om beoogde huidige en toekomstige doelen te realiseren. Ook hier geldt dat afdeling en medewerkers gedurende en na afloop van het project beschikken over een duidelijke overlegstructuur en werkprocessen,- en activiteitenplannen, alsmede inzicht in het functioneren van het bedrijf als geheel. Er zal een managementteam worden gevormd welke het bedrijf kan leiden en daarmee de CEO in een bestuurders positie brengen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit onder andere:

 • Opstellen strategisch marketingplan, salesplan en activiteitenplan
 • Analyseren markt en businessproposities en maken portfolioanalyse
 • Categoriseren van klanten en potentiele klanten
 • Ontwikkelen van proposities (ook combinatieaanbiedingen) die aansluiten bij klanten
 • Ontwikkelen en implementeren overleg- en communicatiestructuur
 • Analyseren prijsstelling, leveringscondities
 • Coachen salesmedewerkers
 • Communiceren plannen richting directie en overige medewerker
 • Ondersteunen bij coachen monteurs en transportmedewerkers met als doel salesactivatie bij hen te realiseren, ofwel hun zodanige kennis en vaardigheden te geven dat zij instaat zijn mogelijkheden bij klanten te signaleren
 • Ontwikkelen van een organisatiestructuur passend bij de bedrijfsprocessen
 • Ontwikkelen functieprofielen
 • Begeleiden managementteam naar actiematig en daadkrachtig team wat strategische ambitie kan waarmaken